Tutorleren

Peer tutoring

Peer tutoring is op onze school een samenwerkingsvorm tussen de leerlingen van het vijfde leerjaar en de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.

Enkele keren per schooljaar werken de leerlingen van het vijfde leerjaar een project uit waarin ze activiteitjes voorbereiden die ze nadien met de leerlingen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar uitvoeren in kleine groepjes. Dit is bvb. poppenkast spelen, voorlezen, opvoedende spelen,… Op het einde van het jaar maken de leerlingen samen een uitstap naar de Zoo van Antwerpen of de kinderboerderij waarbij de leerlingen van het vijfde leerjaar uitleg geven over de dieren die er voorkomen.

Op deze manier trainen de kinderen van het vijfde leerjaar hun sociale vaardigheden, leren duidelijk communiceren en uit ervaring blijkt dat kinderen goed leren van andere kinderen.

 

 

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT