Leerlingenraad

Na een echte verkiezingsstrijd verkiezen de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 8 leerlingen als klasvertegenwoordigers.

Regelmatig vergaderen de leerlingen samen met jufLiesbeth en juf Kathleen. Er worden activiteiten georganiseerd, voorstellen geopperd, vragen gesteld, ... . Dit alles met als doel dat de kinderen het zo aangenaam mogelijk hebben op school.

Hier zijn de afgevaardigden van de leerlingenraad voor het schooljaar 2017-2018:

Voor het derde leerjaar: Karo en Victor

Voor het vierde leerjaar: Hannelore en Jeffrey

Voor het vijfde leerjaar: Lan en Lola

Voor het zesde leerjaar: Max en Fleur

leerlingenraad

 leerlingenraad

Bewaren

Bewaren

Bewaren

PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT