Adea

         

Adea, onze lieve kleuter uit de derde kleuterklas, heeft jammer genoeg de strijd verloren tegen de zeldzame, kwaadaardige hersenstamtumor DIPG.

In september 2017 kregen de ouders deze diagnose te horen. Samen met Adea zijn ze de strijd aangegaan, maar jammer genoeg kreeg Adea op 22/06/2018 omringd door haar familie en dierbaren vleugeltjes en werd ze een sterretje aan de hemel.

De ganse school is mee in diepe rouw. Het doet ons pijn om te beseffen dat we van deze prinses afscheid hebben moeten nemen.

Adea, je blijft voor altijd in ons hart! We zullen steeds aan je blijven denken.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Beste ouders,

 

Voor onze briefwisseling gebruiken wij het online platform GIMME.

Je kan een gratis abonnement nemen op de klas van je kinderen.

Door je aan te melden op dit platform word je automatisch op de hoogte gesteld van aankomende activiteiten van de klas(sen) van je bengels.

Ook is er een archief waar je steeds alle briefwisseling terugvindt.

 

Aanmelden op GIMME is kosteloos.

 

 

Leren werken met de computer start op onze school reeds van de kleuterklas. Onze oudste kleuters krijgen in de computerhoek de kans om muisvaardigheden te trainen aan de hand van allerlei educatieve spelprogramma's.

 

In de lagere school is er in elke klas een wekelijks lesmoment voorzien voor computerles. De halve klas gaat dan met onze computerjuf, juf An, mee naar de computerklas. De andere helft van de leerlingen blijft dan in de klas en werkt verder aan de leerstof van de klas, vaak in hoekwerk of in contractbundeltjes.

Zo krijgt elke leerling om de twee weken computerles.

 

Tijdens de computerles trainen we computervaardigheden en proberen we de leerlingen voor te bereiden op een wereld die steeds digitaler wordt.

Aanvankelijk worden muisvaardigheden verder getraind en leren we de computer kennen. Zo komen de typische benamingen die bij een computer horen aan bod: toetsenbord, muis, beeldscherm, bureaublad.

 

Al gauw gaan we leerlingen wegwijs maken in programma's zoals word en excel.

Vanaf het derde leerjaar leren de leerlingen werken met powerpoint en leren ze schema's maken a.h.v. een programma om te mindmappen.

In de hoogste klassen komen ook programma's als moviemaker aan bod.

We hebben ook voor digitale etiquete (netiquete) en gevaren van sociale media.

Naast dit alles staat er vanaf het eerste leerjaar ook leren programmeren op het programma met code.org.

 

 

Talentenontwikkeling is de kracht zoeken in elk van ons.

 

Op onze school willen we elk kind de kans geven om verschillende talenten te ontwikkelen.

We houden verschillende talentendagen, waar elk mogelijk talent uitgedaagd wordt.

Leren is immers meer dan rekenen en taal alleen.

 

We baseren onze talentendagen op de visie van Gardner, waarbij we uitgaan van 8 verschillende krachten.

 

- beweegkracht

- natuurkracht

- samenkracht

- zelfkracht

- muziekkracht

- beeldkracht

- rekenkracht

- taalkracht

 

We gaan op zoek naar de sterkste kracht bij onze leerlingen en we prikkelen de krachten die minder aanwezig zijn.

Subcategorieën