Kangoeroeklas

Kangoeroeklas

De kangoeroeklas is een soort taakklas voor kinderen die een leervoorsprong hebben op andere leerlingen. Deze kinderen zijn snel klaar met hun taken in de klas en begrijpen alles vliegensvlug. Omdat deze kinderen het té gemakkelijk hebben, bestaat het gevaar dat ze een verkeerde werkhouding aannemen, lui worden of niet meer geïnteresseerd zijn en gedemotiveerd raken.

In de kangoeroeklas krijgen ze 2 uur per week de kans om verrijkende projecten uit te werken rond hun interessegebieden. Ze leren gestructureerd werken, opzoeken, echt leren, plannen, … . Ook wordt er aandacht geschonken aan het sociaal-emotionele (bijvoorbeeld werken in groep of samen spelen, omgaan met conflicten, …) en het logisch denken wordt gestimuleerd via spelletjes en raadsels.

De kinderen krijgen ook een kangoeroemap met extra uitdagende oefeningen rond rekenen, taal en puzzels mee naar de klas. Hierin werken ze wanneer ze tijd over hebben in de klas en dit wordt opgevolgd in de kangoeroeklas.