HuiswerkOpMaat

Huiswerk op maat

Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen regelmatig gedifferentieerd huiswerk. Dit wil zeggen dat al onze leerlingen een bundeltje met taken krijgen op maat van het kind. Zo oefent elk kind waar hij / zij specifiek nood aan heeft.

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben kunnen er extra verdiepingsoefeningen voorzien worden. De werkbundeltjes kaderen ook volledig in het leren leren en leren plannen, aangezien de leerlingen voor zichzelf een planning dienen op te maken om de bundeltjes tijdig klaar te hebben.