Schoolbenodigdheden

Beste ouders,
Ook volgend schooljaar worden alle materialen die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken door de school ter beschikking gesteld in de klas (deze materialen blijven in de school). Toch zijn er nog enkele zaken waar u best zelf voor zorgt. Hieronder vindt u per klas een duidelijk overzicht van wat de school aanbiedt en wat niet.

 

Benodigdheden eerste leerjaar

Benodigdheden tweede leerjaar

Benodigdheden derde leerjaar

Benodigdheden vierde leerjaar

Benodigdheden vijfde leerjaar

Benodigdheden zesde leerjaar