Leerlingenraad

Na een echte verkiezingsstrijd verkiezen de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar 8 leerlingen als klasvertegenwoordigers.

Regelmatig vergaderen de leerlingen samen met juf Liesbeth en juf Kathleen. Er worden activiteiten georganiseerd, voorstellen geopperd, vragen gesteld, ... . Dit alles met als doel dat de kinderen het zo aangenaam mogelijk hebben op school.

Dit zijn de afgevaardigden van de leerlingenraad voor het schooljaar 2019-2020:

Voor het derde leerjaar: Fien en Lieke

Voor het vierde leerjaar: Asil en Magnus

Voor het vijfde leerjaar: Clara en Karo

Voor het zesde leerjaar: Chloë en Gayra

 

 leerlingenraad

Bewaren

Bewaren

Bewaren